بی حسی موضعی

  • Disposable surgical safe spinal epidural anesthesia kit CE

    کیت بی حسی اپیدورال نخاعی یکبار مصرف جراحی یکبار مصرف

    کیت بی حسی یکبار مصرف شامل سوزن اپیدورال ، سوزن نخاعی و کاتتر اپیدورال با اندازه مربوطه ، کاتتر مقاوم در برابر پیچ خوردگی و در عین حال ساختاری قوی با نوک قابل انعطاف ، قرار دادن کاتتر را راحت می کند. خطر
    سوراخ شدن دوار ناخواسته یا پارگی رگ به طور قابل توجهی با نوک کاتتر نرم و انعطاف پذیر کاهش می یابد.