کیت یکبار مصرف کاتتر وریدی مرکزی

  • Disposable Central Venous Catheter Kit (mini tray)

    کیت کاتتر مرکزی وریدی یکبار مصرف (مینی سینی)

    اگر به مدت طولانی نیاز به مراقبت داشته باشید ، ممکن است کاتتر وریدی مرکزی را دریافت کنید. به آن خط مرکزی نیز گفته می شود. خط CVC نیز یک لوله نازک است ، اما بسیار طولانی تر از IV معمولی است. این به طور معمول در بازو یا سینه شما به یک ورید بزرگ تبدیل می شود. کیت کاتتر وریدی مرکزی شامل کاتتر وریدی مرکزی و سایر قسمتها برای استفاده بالینی یکبار مصرف است.