فیلتر سیستم تنفس

  • Hot sale Hme filter anesthesia and breathing system

    فروش گرم سیستم بیهوشی و تنفس فیلتر Hme

    فیلترهای تبادل گرما و رطوبت برای جایگزینی عملکردهای گرم کننده ، مرطوب کننده و فیلتر کننده مجاری هوایی فوقانی است که در هنگام بیهوشی و مراقبت های ویژه ، از این ساختارها عبور می کنند.

  • Best quality Bacterial filter BV filter

    فیلتر باکتری بهترین فیلتر BV

    فیلترهای پزشکی در تجهیزات پشتیبانی تنفسی مانند پشتیبانی از زندگی و دستگاه تهویه انسان ، که در راه هوایی بین تجهیزات و بیمار قرار می گیرند ، استفاده می شوند. حذف باکتری ها از هوای تنفسی در محیط بیمارستان در محافظت از بیماران ، سایر پرسنل بیمارستان و فن آوری های خط زندگی تجهیزات پشتیبانی کننده تنفس بسیار مهم است.